Dopravní značky

Níže uvádíme základní dopravní značky a ty, ve kterých se může chybovat.

Přechod pro chodce

Přechod pro chodce

Upozorňují řidiče na přechod pro chodce. Pokud je chodec do 50 m od přechodu, musí ho pro přecházení silnice použít.

Pozor, přechod pro chodce

Pozor, přechod pro chodce

Upozorňují řidiče na přechod pro chodce. Pokud je chodec do 50 m od přechodu, musí ho pro přecházení silnice použít.

Podchod nebo nadchod

Podchod nebo nadchod

Informuje o blízkosti podchodu nebo nadchodu. Pokud je chodec v jeho blízkosti, musí ho pro přecházení použít.

Stezka pro chodce

Stezka pro chodce

Chodcům přikazuje použít v daném směru takto označeného pruhu nebo stezky.

Stezka pro chodce a cyklisty

Stezka pro chodce a cyklisty

Chodcům a cyklistům přikazuje použít v daném směru takto označeného pruhu nebo stezky.

Stezka pro chodce a cyklisty dělená

Stezka pro chodce a cyklisty dělená

Chodcům a cyklistům přikazuje užít v daném směru vyznačeného samostatného pruhu nebo stezky a označuje jejich situování.

Stezka pro jezdce na zvířeti

Stezka pro jezdce na zvířeti

Přikazuje jezdcům nebo osobám vedoucí zvíře použít v daném směru takto označeného pruhu nebo stezky. Jiní účastníci provozu tento pruh nesmí užít.

Obytná zóna

Obytná zóna

Ohraničuje prostor, ve kterém může chodec využít pro chůzi i silnici. Má přednost před auty, musí jim ale umožnit průjezd.

Pěší zóna

Pěší zóna

Ohraničuje prostor, ve kterém se může chodec volně pohybovat. Vjezd má povoleno jen omezené množství aut (vozidla IZS, zásobování apod.), která jsou definovaná na dolní části značky. Má přednost před auty, musí jim ale umožnit průjezd.

Zákaz vstupu chodců

Zákaz vstupu chodců

Za tuto značku chodec nesmí.

Dálnice

Dálnice

Na tyto komunikace (za tuto značku) je chodcům vstup zakázán.

Silnice pro motorová vozidla

Silnice pro motorová vozidla

Na tyto komunikace (za tuto značku) je chodcům vstup zakázán.

Označení názvu ulice

Označení názvu ulice

Případně směrová šipka, kterým směrem ulice pokračuje.

Kulturní nebo turistický cíl

Kulturní nebo turistický cíl

Kulturní nebo turistický cíl s ukazatelem směru k cíli, případně vzdálenosti.

Policie

Policie

Informuje o blízkosti služebny Policie České republiky.

Nemocnice

Nemocnice

Informuje o blízkosti nemocnice. Na značce nebo dodatkové tabulce může být uvedena vzdálenost a směr.

První pomoc

První pomoc

Informuje o blízkosti nemocnice. Na značce nebo dodatkové tabulce může být uvedena vzdálenost a směr.

Přihlášení
Vyhledávání