Běžkování

Pohyb na běžeckých lyžích je nejen balzámem pro naše tělo, sportem, protože při běžkování používáme všechny svalové skupiny našeho těla, ale také krásným způsobem aktivní relaxace, objevování nových míst, přírodou a setkávání s přáteli a podobně smýšlejícími lidmi. I zde ale platí jasná pravidla.

Běžkař = chodec

Běžkař = chodec

Podle zákona je lyžař chodec. V provozu se tedy chová jako chodec. Smí ale jet i po stezce pro cyklisty apod. Více o pravidlech pohybu lyžařů v silničním provozu naleznete v kapitole In-line brusle, skateboard, běžky a koloběžka.

Běžkař na horách

V běžecké stopě platí navíc běžkařská pravidla. Uveďme si alespoň nejdůležitější, i když jsou většině lidem zřejmá.

Pravidla bezpečného běžkování

1.

Jezděte jen po vyznačených trasách.

2.

Jezdí se vpravo (v pravé stopě).

3.

Předjíždí se zleva a jen tam, kde je dostatek prostoru pro předjetí.

4.

Přednost mají ti, kteří jedou z kopce dolů a jedou rychleji.

5.

Udržujte bezpečnou vzdálenost a při sjíždění z kopce ještě větší rozestupy.

6.

Ve stopě se nezastavuje, v případě potřeby uhněte mimo stopu.

7.

Ve stopě nechoďte bez lyží, poničili byste stopu.

8.

Bruslete v prostoru pro bruslení (neničte stopu) a ohleduplně vůči ostatním běžkařům.

9.

Pokud se setkáte se zraněným, poskytněte první pomoc a zavolejte pomoc.

10.

Na lyžařské stopy nevoďte psy. Ničí stopy a navíc mohou způsobit Vaši nehodu i nehody ostatních lyžařů.

11.

Pamatujte na svou viditelnost, reflexní prvky jsou na místě.

12.

Pečlivě plánujte, berte sebou svačinu, pití a nabitý telefon.

13.

Nepřeceňujte své schopnosti.
Skupina běžkařů

Skupina běžkařů

Pokud vyrážíme na běžky ve skupině, musíme připravit trasu a celkovou náročnost s ohledem na nejslabší článek řetězu/skupiny. Důležitá je také kontrola před startem – vybavení, jídlo, pití, lékárnička a seznámit členy výpravy s pravidly, bezpečným chováním, rizikovými místy výpravy a telefonním číslem na Horskou službu. První by měl jet „vedoucí“ skupiny, za ním nejslabší členové a na konci zkušení lyžaři.

Záchranná akce Horské služby

Záchranná akce Horské služby

Co dělat v případě nehody?

Nezmatkovat, zavolat pomoc, poskytnout první pomoc.

Kontakt na Horskou službu (non-stop): +420 12 10

Zdravotnická záchranná služba: 155

Pro nahlášení případné nehody je nutné nahlásit:

  • co a kde se stalo nejlépe GPS souřadnice,
  • charakter nehody, problému,
  • popis zranění, věk, pohlaví a stav zraněného,
  • jestli již někdo poskytuje první pomoc,
  • Vaše jméno a telefonní číslo,

a dále postupovat podle pokynů Horské služby.

Aplikace Horská služba do mobiluMobilní aplikace

Před odjezdem na hory doporučujeme stáhnout mobilní aplikaci Horské služby, jejíž hlavním úkolem je právě snadné a rychlé přivolání nejbližší hlídky Horské služby v případě nouze.

Aplikace dále obsahuje:

  • desatero Horské služby,
  • návod, jak poskytnout první pomoc,
  • pravidla jízdy na sjezdovkách,
  • instrukce, jak předcházet nebezpečí v lavinových oblastech.

Více informací o aplikaci Horská služba zde.

Aplikace Horská služba do mobilu
Přihlášení
Vyhledávání