Pěší a obytná zóna, Stezka pro chodce (a cyklisty)

Pěší zónaPěší a obytná zóna je prostor, kde mají chodci přednost před auty. Na Stezku pro chodce a Stezku pro chodce a cyklisty auta vůbec nesmí. I zde ale platí určitá pravidla.

Pěší zóna

Pěší zóna je určena hlavně chodcům. Můžou se zde pohybovat po celé šířce ulice (komunikace). V pěší zóně mohou jet na kole pouze děti do 9 let (stejně jako na chodníku). Pokud je v dolní části značky „Pěší zóna“ nakresleno kolo, mohou do pěší zóny vjíždět i cyklisté. Chodci mají ale vždy přednost před ostatními účastníky silničního provozu.

Do pěší zóny mohou vjet vozidla vyznačená na spodní části značky (např. zásobování, taxi, kola apod.) Navíc může být vjezd omezen časově. Maximální povolená rychlost vozidel je 20 km/h a vozidla nesmí ohrozit chodce. V případě nutnosti musí i zastavit. Chodci však musí vozidlům umožnit jízdu.

Obytná zóna

Chodci a cyklisté v obytné zóně

Obytná zóna

V obytné zóně platí stejná pravidla jako v Pěší zóně s několika výjimkami.

  • Obytná zóna je určena pro chodce a cyklisty.
  • Do obytné zóny mohou vjíždět vozidla, maximální povolená rychlost je 20 km/h.
  • Parkování je dovoleno jen na vyznačených parkovištích.
  • V obytné zóně je možné si hrát i na silnici (pozemní komunikaci). V pěší zóně nikoliv.

Bezpečnější místo pro hraní dětí je však hřiště, park, louka a další místa „oddělená“ od silničního provozu. Zvýšená obezřetnost je nutná při cestě tam i zpět, protože děti jsou již natěšené na hraní, resp. nesoustředěné (plné dojmů) po hře.

Stezka pro chodceStezka pro chodce a cyklisty

Stezka pro chodce a stezka pro chodce a cyklisty

Stezka pro chodce a cyklisty

Chodec musí užívat především chodníku nebo stezky pro chodce, tj. pokud je ve směru, kterým jdete stezka pro chodce, musíte ji jako chodec použít.

Na Stezce pro chodce a cyklisty nesmí chodec ohrozit cyklistu. Jsou-li na stezce pro chodce a cyklisty oddělené pruhy pro chodce a cyklisty, je chodec povinen užít pouze pruh vyznačený pro chodce. Pruh pro cyklisty může použít při obcházení, odbočování, vcházení a vycházení. Přitom nesmí ohrozit cyklisty.

Stejná pravidla platí pro všechny chodce, tj. také lyžaře (běžkaře), in-line bruslaře (na kolečkových bruslích). Více o popisu, kdo všechno je chodec naleznete zde.

Vozidla IZS mohou v případně nutnosti vjet kamkoliv.

Přihlášení
Vyhledávání