Přecházení silnice

Přecházení silnice je běžnou součástí každodenního života. Je tedy s podivem, že dělá přecházení silnice stále problémy a je příčinou tragických nehod.

Jaká jsou základní pravidla?

 1. Rozhlížet se – vlevo, vpravo a zase vlevo před přecházením a současně po celou dobu přecházení. Může se stát, že auto, které se zdálo dostatečně daleko, přijede rychleji, než jsme předpokládali.
 2. Oční kontakt – před vstupem do silnice je nutné navázat s řidičem oční kontakt. Získáme tak jistotu, že nás řidič vidí a zastaví.
 3. Po přechodu se chodí jen na zelenou nebo je-li bezpečný prostor pro přejití. Přecházíme vpravo, rychle, ne však zbrkle, neutíkáme. Rozsvítí-li se při přecházení červená, nevracíme se, ale dokončíme přecházení.
 4. Nespoléhejte se na přednost na přechodu – řidiči mohou chodce přehlédnout nebo udělat chybu.
 5. Vnímáme všemi smysly – při přecházení se nespoléháme jen na oči, ale také sluch. Telefonování nebo poslouchání hudby může přehlušit přijíždějící auta nebo i např. sanitku s puštěnou houkačkou.
 6. Mimo přechod přecházíme nejkratší cestou, tj. kolmo k její ose. Přecházíme jen na přehledných místech a velmi opatrně.
 7. Auta nezastaví na místě – auta jezdí rychleji než chodci a nemohou zastavit hned. Je nutné správně odhadnout jejich vzdálenost, rychlost a tím, za jak dlouho přijedou k nám.
 8. Houkačka – vozidla s právem přednosti v jízdě (sanitky, hasiči a policie) mají vždy přednost. Přednost před chodci má také tramvaj, a to vždy, i když je chodec na přechodu pro chodce.
 9. Kolo je nutné po přechodu vždy vést, jet po přechodu je zakázané a nebezpečné (hrozí střet s chodci).
 10. Brusle, lyže – pokud neohrozíme ostatní chodce, smíme jet po přechodu na kolečkových bruslích a lyžích.

Kde musíme přecházet po přechodu?

Přecházení silnice

 

Pravidla pro přecházení silnice (silniční zákon) hovoří jasně: „Je-li blíže než 50 m křižovatka s řízeným provozem, přechod pro chodce, místo pro přecházení vozovky, nadchod nebo podchod, musí chodec přecházet jen na těchto místech. Na přechodu pro chodce, v podchodu, nadchodu apod. se stejně jako na chodníku chodí vpravo. Chodec nesmí překonávat zábradlí nebo jiné zábrany na vozovce.“

Nebezpečí při přecházení

Dále uvádíme potencionální nebezpečí při přecházení, bez ohledu na místo přecházení (přechod pro chodce i mimo něj). Nejčastější příčinou usmrcení chodce (při jeho vlastním zavinění) jsou:

 • náhlé vstoupení do vozovky z chodníku (nedání přednosti v jízdě autům),
 • přecházení mimo přechod nebo „za“ autem,
 • špatný odhad vzdálenosti a rychlosti vozidla při přecházení.
Náhlé vstoupení do vozovky z chodníku (nedání přednosti v jízdě autům)Špatně
Přecházení mimo přechodŠpatně
Špatný odhad vzdálenosti a rychlosti vozidla při přecházeníŠpatně

Tyto situace nastávají především za následujících situací:

 • Přecházení bez rozhlédnutí nebo náhlé vstoupení do silnice, kdy řidič nestihne reagovat.
 • Přecházení mezi zaparkovanými auty nebo za autem (i autobusem, tramvají na zastávce apod.) Je nutné nevycházet a nevyčnívat do silnice, ale jen se vyklonit pro dobrý rozhled.
 • Špatný odhad rychlosti a vzdálenosti přijíždějícího auta. Chodec přejde jeden pruh silnice za cca 3 s, za tuto dobu auto ujede v obci při 50 km/h cca 40 m. Běžnou dvouproudou silnici přejde tedy chodec za cca 6 s, přičemž auto za tuto dobu ujede až 80 m!
 • Přecházení víceproudých silnic – chodec musí dát přednost autům v každém pruhu zvlášť. Pozor – přijíždějící řidič nemusí chodce přes stojící auto vidět.
 • Přecházení v zatáčce, za horizontem, pomalé, zastavování na silnici.
 • Špatná viditelnost – nevhodné oblečení a nepoužívání reflexních prvků za snížené viditelnosti. Více o viditelnosti chodců.
Přihlášení
Vyhledávání