Pěší zóna

Pěší zóna - dopravní značka IP27aPěší zóna je prostor ve městě, kde jako chodci máme volnost. Můžeme se pohybovat všude.

Jaká jsou pravidla?

I zde je potřeba dodržovat zásady ohleduplnosti i opatrnosti. Je dobré chodit po pravé straně.

Vozidla v pěší zóně

Vozidla sem jezdit nesmějí, ale i tak se s nimi můžeme setkat. Mohou sem samozřejmě záchranářská a policejní auta, ale povolení k vjezdu může mít i zásobování, taxi nebo místní obyvatelé apod.

Co když potkáme auto?

Auta musí jet pomalu a ohleduplně. Nesmějí nás ohrožovat. My chodci musíme umožnit autům projet.

Na co si dát pozor? Pokud je zde hodně lidí a musíme se rozestoupit, aby auto projelo, dáváme pozor, abychom nebyli příliš blízko – auto nám může přejet nohu, udeřit zrcátkem či nás zachytit za oblečení nebo např. batoh.

Přihlášení
Vyhledávání