Správné předjíždění

Kalkulátor bezpečné vzdálenosti pro předjetí

Šipkami nastavte rychlost vozidel a délku předjížděného vozidla.

Bezpečná vzdálenost protijedoucího vozidla od vozidla předjíždějícího v okamžiku zahájení předjíždění. Pozn.: Obrázek je pouze schématický, vzdálenosti neodpovídají skutečnosti

Pro správné a bezpečné předjíždění stačí dodržet několik základních pravidel.

 • Předjíždějte
  • jen na přehledných místech,
  • rychle, ale opatrně, s dostatečným odstupem od předjížděného,
  • s vědomím Vlastností vašeho auta (zrychlení, velikost, …),
  • až po kontrole situace kolem Vás (před, na stranách i za Vámi) i předjížděným,
  • s použitím blinkrů, aby i ostatní věděli, že budete předjíždět.
 • Správně odhadněte rychlost a vzdálenost protijedoucího auta.
 • Předvídejte chování ostatních.

Nesprávné předjíždění způsobuje velké množství dopravních nehod, včetně tragických. Ještě mnohokrát opatrnější buďte za snížené viditelnosti a v zimě.