Jedu s dobou - bezplatný kurz pro seniory

26. 09. 2021, Polygon Most

Vzdělávací projekt pro seniory od 65 let věku. Účast v projektu je pro seniory díky podpoře z Fondu zábrany škod zdarma.

Více informací a možnost registrace na www.jedusdobou.cz