Přecházení přes silnici

Při přecházení silnice jsme vždy velice obezřetní. Srážka s autem je pro chodce tragická. Často k ní dochází právě při přecházení silnice.

Jdeme vždy po přechodu!

Je-li v blízkosti přechod, jsme povinni jít po přechodu.

  • Co když tu přechod není? Na silnicích mimo obce mnoho přechodů nenajdeme. V takovém případě se pečlivě rozhlédneme na obě strany (nejdřív vlevo) a silnici rychle přejdeme. Rozhlížíme se i během přecházení. Přecházíme ale jen na rovném přehledném úseku a jen když jsme si jisti, že nic nejede.
  • Jaké má přechod výhody? Vstoupíme-li na přechod, máme přednost před vozidly. Přijíždějící řidiči by nás měli pustit. Přesto ale musíme být opatrní. Přechody bývají označeny dopravními značkami, řidiči jsou tedy opatrnější a o přechodu vědí, i když ho ještě nevidí.

Před vstupem do vozovky se vždy důkladně rozhlédneme, ať jdeme po přechodu nebo mimo přechod

Rozhlédneme se

Před vstupem do vozovky se vždy důkladně rozhlédneme, ať jdeme po přechodu nebo mimo přechod.

Jak se správně rozhlédnout? Podíváme se nejprve doleva, potom doprava. Před vstupem do silnice nás bezprostředně ohrožují auta jedoucí po naší straně – ta, co přijíždějí zleva. Také během přecházení stále kontrolujeme, jestli nejede auto.

Přechod pro chodce řízený světly

Na některých křižovatkách mají zelenou současně chodci i odbočující vozidla.

Nespoléháme se na zelenou

Řidič může udělat chybu a projet na červenou, kdy chodci mají zelenou.

Jak správně přecházet? I když se rozsvítí zelený panáček, stejně se rozhlédneme na obě strany. Pokud se blíží auto, sledujeme, zda zabrzdí. Když přecházíme a během přecházení se rozsvítí červený panáček, nepropadáme panice a dokončíme přecházení.

Co když jede sanitka?

Když svítí zelený panáček a slyšíme houkačku nebo vidíme auto s blikajícím majákem, počkáme, až projede. Teprve potom silnici přejdeme.

Co když už jsme na přechodu? Pokud už přecházíme, rychle přechod opustíme. Dopředu nebo i zpět, pokud je to blíž.

Přechod pro chodce bez semaforu

Vždy použijeme přechod

Přechod je nejlepší místo na přecházení. Je-li blízko přechod, vždy jdeme po něm.

Proč? Řidiči před přechodem dávají na chodce větší pozor než jinde.

Přednost na přechodu

Chodec má na přechodu přednost, ale nikdy na ni nemůžeme spoléhat.

Co mám dělat? Vždycky zastavíme před přechodem a rozhlížíme se. Pokud vidíme auto, čekáme. Nepřecházíme, dokud neprojede či úplně nezastaví.

Přechod pro chodce v křižovatce

Přechod řízený světly

Když svítí zelený panáček, mohou mít zelenou i odbočující auta. Proto se stále rozhlížíme a dáme pozor i na odbočující auta.

Přechod bez světel

Rozhlížíme se nejen doleva a doprava, ale sledujeme také přijíždějící auta, která chtějí odbočit naším směrem.

Auta nezabrzdí na místě

Brzdná dráha

Chvíli trvá, než si řidič uvědomí, že musí brzdit. Další vzdálenost potřebuje pro samotné brzdění.

Více o Brzdné dráze najdete zde.

Rozdílná rychlost

Přejít silnici trvá chodci docela dlouhou dobu. Za tu dobu, než přejde polovinu silnice, auto ve městě ujede okolo 60 až 90 metrů.

Vidět a být viděn

Přecházení mezi auty

Oční kontakt

Nejlepší je, když se s řidičem vzájemně podíváme do očí. Tak víme, že o nás přijíždějící řidič ví.

Přecházení za překážkou

Při přecházení mohou nastat situace, kdy máme špatný výhled. Překážet ve výhledu nám může třeba zaparkované auto.

Jak se tomu vyhnout? Můžeme přecházet v jiném místě, kde jsme dál od překážky. Pokud musíme přecházet okolo překážky, je potřeba opatrně vyhlédnout za překážku, ale nevstoupit do jízdní dráhy auta. V zastávce MHD počkáme, až autobus nebo tramvaj odjede. Potom teprve přejdeme.

Nebezpečí u zatáčky

Přecházení v zatáčce

Přecházení v zatáčce

Přecházení u zatáčky

Pokud jdeme po silnici blízko zatáčky, nevidíme, zda nepřijíždí auto. Řidiči aut zase nevidí nás.

Jak se tomu vyhnout? Nejlepší je u zatáčky vůbec nepřecházet a popojít dál, kde uvidíme na obě strany.

Přecházení v zatáčce

Když jsme na vnější straně zatáčky, může být dobrým místem pro přecházení přímo zatáčka.

Kdy přecházíme v zatáčce? Pokud stojíme na vnější straně zatáčky a pokud tam máme dobrý výhled na obě strany.

Odhad vzdálenosti

Při přecházení je důležité počítat s tím, že auto jede vyšší rychlostí a tak urazí delší vzdálenost než chodec za stejný čas.

Vyzkoušejte si to na následující interaktivní animaci. Zadejte rychlost a vzdálenost automobilu od přechodu pro chodce a animaci spusťte.

Přihlášení
Vyhledávání