Dodatkové tabulky

Tranzit
Kód: E 14

Tranzit

Tabulka omezuje platnost značky na nákladní vozidla, pro něž užití takto označeného úseku není nezbytné pro dosažení místa nakládky, vykládky, údržby nebo opravy vozidla, sídla, provozovny nebo obvyklého bydliště dopravce nebo řidiče.
Kategorie: Dodatkové tabulky

Partner kapitoly

Asociace autoškol ČR