Dodatkové tabulky

Kategorie tunelu
Kód: E 15

Kategorie tunelu

Tabulka doplňuje značku „Zákaz vjezdu vozidel přepravujících nebezpečný náklad“ a informuje o příslušné kategorii tunelu v následujícím úseku pozemní komunikace. Údaj o kategorii se uvádí v rozmezí písmen „B“ až „E“ podle jiného právního předpisu. Pro tunely kategorie „A“ se tyto značky nepoužívají.
Kategorie: Dodatkové tabulky

Partner kapitoly

Asociace autoškol ČR