Dodatkové tabulky

Druh vozidla
Kód: E 9

Druh vozidla

Omezuje platnost značky, pod kterou je umístěna, na vyznačený druh vozidla. Na obrázku se užívají zejména příslušné symboly ze zákazových značek (nap. obrázek autobusu, osobního automobilu, motocyklu apod.).
Kategorie: Dodatkové tabulky

Partner kapitoly

Asociace autoškol ČR