Informativní dopravní značky

Parkoviště s parkovacím kotoučem
Kód: IP 13b

Parkoviště s parkovacím kotoučem

Dopravní značka „Parkoviště s parkovacím kotoučem“ (č. IP 13b) označuje parkoviště, na kterém řidič musí při začátku stání umístit kotouč viditelně ve vozidle a nastavit na něm dobu začátku stání, kterou nesmí až do odjezdu měnit. Případný stanovený způsob stání se vyznačuje obdobně jako na značkách č. IP 11b až č. IP 11g, tj. pomocí symbolu na značce nebo na dodatkové tabulce. Dopravní značka „Parkoviště s parkovacím kotoučem“ (c. IP 13b) ukončuje platnost značek „Zákaz zastavení“ (c. B 8) „Zákaz stání“ (c. B 29).
Kategorie: Informativní dopravní značky

Partner kapitoly

Asociace autoškol ČR