Informativní dopravní značky

Parkoviště K+R
Kód: IP 13e

Parkoviště K+R

Dopravní značka „Parkoviště K+R“ (č. IP 13e) označuje parkoviště, na kterém lze zastavit za účelem vystoupení a nastoupení osob, které dále využívají prostředek hromadné dopravy osob. Zkratka K+R vychází z anglického „Kiss and Ride“, tedy polib a jeď.
Kategorie: Informativní dopravní značky

Partner kapitoly

Asociace autoškol ČR