Příkazové značky

Stezka pro chodce a cyklisty dělená
Kód: C 10a

Stezka pro chodce a cyklisty dělená

Dopravní značka "Stezka pro chodce a cyklisty dělená" (č. C 10a) přikazuje chodcům a cyklistům užít v daném směru vyznačeného samostatného pruhu nebo stezky a označuje jejich situování. Chodci a cyklisté smějí sousedního pruhu užít jen při obcházení nebo objíždění překážky. Značka ukončuje platnost značek „Stezka pro chodce“ (č. C 7a), „Stezka pro cyklisty“ (č. C 8a) a „Stezka pro chodce a cyklisty společná“ (č. C 9a).

Kategorie: Příkazové dopravní značky

Partner kapitoly

Asociace autoškol ČR