Příkazové značky

Stezka pro jezdce na zvířeti
Kód: C 11a

Stezka pro jezdce na zvířeti

Dopravní značka „Stezka pro jezdce na zvířeti“ (č. C 11a) přikazuje jezdcům na zvířeti užít v daném směru takto označeného pruhu nebo stezky. Pruhu nebo stezky smí užít i osoba vedoucí takové zvíře. Jiným účastníkům provozu na pozemních komunikacích, než pro které je tento pruh nebo stezka určena, je jejich užívání zakázáno.

Kategorie: Příkazové dopravní značky

Partner kapitoly

Asociace autoškol ČR