Příkazové značky

Přikázaný jízdní pruh
Kód: C 12a

Přikázaný jízdní pruh

Dopravní značka „Přikázaný jízdní pruh“ (č. C 12a) přikazuje řidiči vyznačeného druhu vozidla užít v daném směru takto označený jízdní pruh. Na takto označený jízdní pruh smí řidiči ostatních druhů vozidel vjet jen při objíždění, odbočování, otáčení nebo vjíždění na pozemní komunikaci nebo vyjíždění z ní, přitom nesmí dojít k ohrožení ani omezení řidiče vozidla, pro který je jízdní pruh označen. V případě přikázaného jízdního pruhu pro druh vozidla nebo pro určitý účel se do modrého pole vyznačí příslušný symbol vozidla nebo vhodný nápis.

Kategorie: Příkazové dopravní značky

Partner kapitoly

Asociace autoškol ČR