Příkazové značky

Rozsviť světla – konec
Kód: C 13b

Rozsviť světla – konec

Dopravní značka „Rozsviť světla – konec“ (č. C 13b) ukončuje platnost značky „Rozsviť světla“ (č. C 13a). Tím není dotčena povinnost užít stanovené osvětlení vozidla vyplývající z obecné úpravy provozu na pozemních komunikacích,

Kategorie: Příkazové dopravní značky

Partner kapitoly

Asociace autoškol ČR