Příkazové značky

Zimní výbava
Kód: C 15a

Zimní výbava

Dopravní značka „Zimní výbava“ (č. C 15a) přikazuje řidiči motorového vozidla kategorie M nebo N pokračovat v jízdě jen za použití zimních pneumatik, a to u motorových vozidel o maximální přípustné hmotnosti nepřevyšující 3 500 kg s hloubkou dezénu hlavních dezénových drážek nebo zářezů nejméně 4 mm na všech kolech a u motorových vozidel o maximální přípustné hmotnosti převyšující 3 500 kg s hloubkou dezénu hlavních dezénových drážek nebo zářezů nejméně 6 mm na všech hnacích kolech. Příkaz vyplývající z této dopravní značky nekončí na vzdálenější hranici nejbližší křižovatky a ukončuje jej až dopravní značka „Zimní výbava - konec“ (č. C 15b).

Kategorie: Příkazové dopravní značky

Partner kapitoly

Asociace autoškol ČR