Příkazové značky

Nejnižší dovolená rychlost
Kód: C 6a

Nejnižší dovolená rychlost

Dopravní značka „Nejnižší dovolená rychlost“ (č. C 6a) přikazuje řidiči jet nejméně rychlostí v kilometrech za hodinu vyjádřenou číslem na značce. To neplatí, pokud by takovou rychlost vylučovaly provozní podmínky, například intenzita provozu, překážka provozu, nebo pokud by taková rychlost ohrožovala bezpečnost provozu na pozemních komunikacích, například za mlhy nebo jiných nepříznivých povětrnostních podmínek. Značka ukončuje platnost předcházející značky č. C 6a s jiným údajem na značce.
Kategorie: Příkazové dopravní značky

Partner kapitoly

Asociace autoškol ČR