Příkazové značky

Stezka pro chodce
Kód: C 7a

Stezka pro chodce

Dopravní značka „Stezka pro chodce“ (č. C 7a) přikazuje chodcům (a osobám na Segway nebo jiném "osobním přepravníku") užít v daném směru takto označeného pruhu nebo stezky. Jiným účastníkům provozu na pozemních komunikacích, než pro které je tento pruh nebo stezka určena, je jejich užívání zakázáno. Značka ukončuje platnost značek „Stezka pro cyklisty“ (č. C 8a), „Stezka pro chodce a cyklisty“ (č. C 9a) a „Stezka pro chodce a cyklisty“ (č. C 10a).
Kategorie: Příkazové dopravní značky

Partner kapitoly

Asociace autoškol ČR