Příkazové značky

Stezka pro cyklisty
Kód: C 8a

Stezka pro cyklisty

Dopravní značka „Stezka pro cyklisty“ (č. C 8a) přikazuje cyklistům (a osobám na Segway nebo jiném "osobním přepravníku") užít v daném směru takto označeného pruhu nebo stezky. Pruhu nebo stezky smí užít i osoba vedoucí jízdní kolo. Pruh nebo stezku pro cyklisty lze v jejím průběhu rovněž vyznačit barevně odlišeným povrchem nebo odlišným provedením povrchu. Jiným účastníkům provozu na pozemních komunikacích, než pro které je tento pruh nebo stezka určena, je jejich užívání zakázáno.
Kategorie: Příkazové dopravní značky

Partner kapitoly

Asociace autoškol ČR