Světelné signály

Dvoubarevná soustava se signály pro chodce
Kód: S 9

Dvoubarevná soustava se signály pro chodce

S 9a - Signál pro chodce se znamením „Stůj!“ Signál zakazuje chodci vstupovat na vozovku. Rozsvítí-li se signál „Signál pro chodce se znamením Stůj!“ v době, kdy se již chodec nachází na „Přechodu pro chodce“ nebo na vozovce v „Místě pro přecházení“, smí chodec dokončit přecházení.
S 9b - Signál pro chodce se znamením „Volno“ Signál umožňuje chodci přejít vozovku.

Kategorie: Světelné signály

Partner kapitoly

Asociace autoškol ČR