Výstražné dopravní značky

Děti
Kód: A 12b

Děti

Dopravní značka „Děti“ upozorňuje na místo nebo úsek pozemní komunikace, kde se v její blízkosti děti často pohybují nebo shromažďují, přecházejí vozovku nebo kde hrozí zvýšené nebezpečí jejich nenadálého vběhnutí do vozovky (např. v blízkosti škol, hřišť apod.).
Kategorie: Výstražné dopravní značky

Partner kapitoly

Asociace autoškol ČR