Výstražné dopravní značky

Zatáčka vlevo
Kód: A 1b

Zatáčka vlevo

Dopravní značka „Zatáčka vlevo“ upozorňuje na zatáčku (směrový oblouk) vlevo, jehož bezpečné projetí vyžaduje výrazné snížení rychlosti vozidla.

Značka se užije tehdy, následuje-li za zatáčkou rovný úsek alespoň 250 m.
Kategorie: Výstražné dopravní značky

Partner kapitoly

Asociace autoškol ČR