Výstražné dopravní značky

Kolona
Kód: A 23

Kolona

Dopravní značka „Kolona“ upozorňuje na nebezpečí výskytu kolony stojících nebo pomalu jedoucích vozidel.

Značka se často užívá před dopravním omezením, a to zprav. spolu s dodatkovou tabulkou vyznačující vzdálenost k nejbližšímu místu, kde by mohla pravděpodobně kolona začínat. Často bývá značka též užita jako proměnná.
Kategorie: Výstražné dopravní značky

Partner kapitoly

Asociace autoškol ČR