Výstražné dopravní značky

Nehoda
Kód: A 27

Nehoda

Dopravní značka „Nehoda“ upozorňuje na místo dopravní nehody.

S ohledem na povahu sdělení zpravidla půjde o přenosnou značku, resp. o přechodnou úpravu provozu. Často bývá značka též užita jako proměnná.
Kategorie: Výstražné dopravní značky

Partner kapitoly

Asociace autoškol ČR