Výstražné dopravní značky

Dvojitá zatáčka, první vpravo
Kód: A 2a

Dvojitá zatáčka, první vpravo

Dopravní značka „Dvojitá zatáčka, první vpravo“ upozorňuje na dvě nebo více po sobě následující zatáček (směrových oblouků), z nichž první je vpravo, a jejichž bezpečné projetí vyžaduje výrazné snížení rychlosti jízdy.

Značka se užívá tehdy, nepřesáhne-li délka rovného úseku mezi jednotlivými zatáčkami 250m. Následuje-li za sebou více zatáček, užije se dodatková tabulka „Počet“ (č. E 1) udávající skutečný celkový počet zatáček „3 x“ nebo „4 x“. Je-li celkový počet takto označených zatáček více než čtyři, místo uvedení jejich počtu se užije dodatková tabulka „Délka úseku!“ (č. E 4) s uvedením skutečné délky úseku (např. „2 km“).
Kategorie: Výstražné dopravní značky

Partner kapitoly

Asociace autoškol ČR