Výstražné dopravní značky

Křižovatka
Kód: A 3

Křižovatka

Dopravní značka „Křižovatka“ upozorňuje na křižovatku, kde není přednost v jízdě upravena svislými dopravními značkami. V obci se užívá výjimečně, např. k upozornění na křižovatku, kde na rozdíl od svého přecházejícího průběhu již není pozemní komunikace hlavní a uplatňuje se zde ustanovení o přednosti v jízdě vozidel přijíždějících zprava.
Kategorie: Výstražné dopravní značky

Partner kapitoly

Asociace autoškol ČR