Výstražné dopravní značky

Návěstní deska (240m)
Kód: A 31a

Návěstní deska (240m)

Dopravní značka „Návěstní deska (240 m)“ předem upozorňuje na železniční přejezd. Nad značkou se umísťuje značka č. A 29 nebo značka č. A 30; je-li vzdálenost mezi dvěma železničními přejezdy kratší než 240m, tato značka se nepoužije. Pro označení železničního přejezdu na odbočující pozemní komunikaci se užívá dodatkové tabulky „Směrová šipka“ (č. E 7b) umístěné nad značkou. Nachází-li se však přejezd na pozemní komunikaci menšího dopravního významu, označuje se jen na této pozemní komunikaci. Značka se neužívá před přejezdem tramvajové dráhy označeným značkou „Dej přednost v jízdě tramvaji!“ (č. P 5). Šikmé pruhy na značce směřují ke středu vozovky,
Kategorie: Výstražné dopravní značky

Partner kapitoly

Asociace autoškol ČR