Výstražné dopravní značky

Návěstní deska (160m)
Kód: A 31b

Návěstní deska (160m)

Dopravní značka „Návěstní deska (160 m)“ předem upozorňuje na železniční přejezd. Je-li vzdálenost mezi dvěma železničními přejezdy kratší než 240m a činí-li zároveň alespoň 160m, je před následujícím přejezdem umístěna značka č. A 29 nebo značka č. A 30 nad značkou č. A 31b. Pro označení železničního přejezdu na odbočující pozemní komunikaci se užívá dodatkové tabulky „Směrová šipka“ (č. E 7b) umístěné nad značkou; nachází-li se však přejezd na pozemní komunikaci menšího dopravního významu, označuje se jen na této pozemní komunikaci. Značka se neužívá před přejezdem tramvajové dráhy označeným značkou „Dej přednost v jízdě tramvaji!“ (č. P 5). šikmé pruhy na značce směřují ke středu vozovky.
Kategorie: Výstražné dopravní značky

Partner kapitoly

Asociace autoškol ČR