Výstražné dopravní značky

Nebezpečné klesání
Kód: A 5a

Nebezpečné klesání

Dopravní značka „Nebezpečné klesání“ upozorňuje na úsek pozemní komunikace, kde místní podmínky činí klesání nebezpečným. Na značce se uvádí skutečný nejvyšší podélný sklon vozovky.

Je-li délka nebezpečného klesání větší než 500 m, doplňuje se značka dodatkovou tabulkou „Délka úseku“ (č. E 4) s uvedením skutečné délky úseku nebezpečného klesání (např. „1 km“). Jde-li o zvlášť nebezpečný či dlouhý úsek nebezpečného klesání, lze na něj upozornit uvedením symbolu značky s dodatkovou tabulkou „Délka úseku“ (č. E 4) na značce č. IP 22 „Změna místní úpravy“, na které se současně uvede nápis „POZOR“, a to případně i v cizím jazyce.
Kategorie: Výstražné dopravní značky

Partner kapitoly

Asociace autoškol ČR