Výstražné dopravní značky

Nebezpečné stoupání
Kód: A 5b

Nebezpečné stoupání

Dopravní značka „Nebezpečné stoupání“ upozorňuje na úsek pozemní komunikace s prudkým stoupáním. Na značce se uvádí skutečný nejvyšší podélný sklon vozovky.

Je-li délka nebezpečného stoupání větší než 500 m, doplňuje se značka dodatkovou tabulkou „Délka úseku“ (č. E 4) s uvedením skutečné délky úseku nebezpečného stoupání (např. „1 km“).
Kategorie: Výstražné dopravní značky

Partner kapitoly

Asociace autoškol ČR