Výstražné dopravní značky

Nerovnost vozovky
Kód: A 7a

Nerovnost vozovky

Dopravní značka „Nerovnost vozovky“ upozorňuje na hrboly, výtluky, díry a jiné nerovnosti na vozovce nebo na úsek s nerovným povrchem vozovky, vyžadující zvýšenou opatrnost nebo výrazné snížení rychlosti.

Jedná-li se o úsek nerovností delší než 500 m, vyznačí se tato skutečnost prostřednictvím dodatkové tabulky „Délka úseku“ (č. E 4) s uvedením skutečné délky takového úseku (např. „1 km“). Z důvodu vhodnosti lze charakter nerovnosti slovně vyjádřit na této dodatkové tabulce, např. nápisem „Vyjeté koleje“ nebo symbolem.
Kategorie: Výstražné dopravní značky

Partner kapitoly

Asociace autoškol ČR