Zákazové značky

Zákaz vjezdu vozidel přepravujících náklad, který může způsobit ohrožení životního prostředí
Kód: B 19

Zákaz vjezdu vozidel přepravujících náklad, který může způsobit ohrožení životního prostředí

Dopravní značka „Zákaz vjezdu vozidel přepravujících náklad, který může způsobit ohrožení životního prostředí“ (č. B 19) zakazuje vjezd vozidlům přepravujícím ropu nebo ropné materiály nebo jiné látky, které by mohly způsobit znečištění životního prostředí; množství a popřípadě i povaha nákladu mohou být uvedeny na dodatkové tabulce. Na zákaz je nutno předem upozornit před nejbližší křižovatkou pomocí dopravní značky „Návěst před křižovatkou“ (č. IS 9c nebo IS 9d) s uvedením symbolu značky „Zákaz vjezdu vozidel přepravujících náklad, který může způsobit znečištění životního prostředí“ (č. B 19), popřípadě pomocí dopravní značky „Zákaz vjezdu vozidel přepravujících náklad, který může způsobit znečištění životního prostředí“ (č. B 19) doplněné dodatkovou tabulkou „Směrová šipka“ (č. E 7b) nebo „Vzdálenost“ (č. E 3a), a to včetně způsobu vyznačení objížďkové trasy.
Kategorie: Zákazové dopravní značky

Partner kapitoly

Asociace autoškol ČR