Zákazové značky

Zákaz vjezdu všech vozidel
Kód: B 2

Zákaz vjezdu všech vozidel

Dopravní značka „Zákaz vjezdu všech vozidel“ (č. B 2) zakazuje vjezd všem druhům vozidel na jednosměrnou pozemní komunikaci, v níž je provoz veden opačným směrem.

Z druhé strany se užívá značka „Jednosměrný provoz“ (č. IP 4a nebo IP 4b). Omezit platnost značky dodatkovou tabulkou lze pouze v případě, nebude-li tím ohrožena bezpečnost silničního provozu (např. textem „MIMO TRAM“ nebo dodatku tabulkou „Vjezd cyklistů v protisměru povolen“ (č. E 12b)).
Kategorie: Zákazové dopravní značky

Partner kapitoly

Asociace autoškol ČR