Zákazové značky

Nejvyšší dovolená rychlost
Kód: B 20a

Nejvyšší dovolená rychlost

Dopravní značka „Nejvyšší dovolená rychlost“ (č. B 20a) zakazuje řidiči překročit rychlost v kilometrech za hodinu vyjádřenou číslem na značce. Značka ukončuje platnost předcházející značky č. B 20a s jiným údajem na značce (např. při postupném snižování rychlosti). Na jednom sloupku lze užít, je-li třeba stanovit rozdílné limity pro různé kategorie vozidel, umístit dvě značky s různými limity, pokud se pod dolním z nich omezí platnost dolní značky příslušnou dodatkovou tabulkou (např. celkovou hmotností „,3,5 t“). Platnost této značky je ukončena mj. i dopravní značkou „Obec“ (č. IZ 4a).
Kategorie: Zákazové dopravní značky

Partner kapitoly

Asociace autoškol ČR