Zákazové značky

Zákaz otáčení
Kód: B 25

Zákaz otáčení

Dopravní značka „Zákaz otáčení“ (č. B 25) zakazuje otáčení. Není-li platnost značky ukončena křižovatkou, je nutné její platnost vyznačit pomocí dodatkových tabulek (např. délkou úseku zákazu odbočení či na konci úseku dopravní značkou „Zákaz otáčení“ (č. B 25) doplněnou o dodatkovou tabulku „Konec úseku“ (č. E 8c).
Kategorie: Zákazové dopravní značky

Partner kapitoly

Asociace autoškol ČR