Zákazové značky

Povinnost zastavit vozidlo
Kód: B 27

Povinnost zastavit vozidlo

Dopravní značka „Povinnost zastavit vozidlo“ (č. B 27) zakazuje řidiči pokračovat v jízdě bez zastavení vozidla. Je-li na této značce v horní části nápis „STOP“, vztahuje se povinnost zastavení vozidla na místo uvedené ve spodní části značky (například „POLICIE“, „KONTROLA“, „KASA“ apod.).
Kategorie: Zákazové dopravní značky

Partner kapitoly

Asociace autoškol ČR