Zákazové značky

Jiný zákaz
Kód: B 32

Jiný zákaz

Dopravní značka „Jiný zákaz“ (č. B 32) stanoví jiný zákaz než ten, který je možno vyznačit jinou značkou. Zákaz je vyjádřen nápisem na značce. Užije-li se nápisu „SMOG“, je zakázána jízda pro určená vozidla v území, pro které byla vyhlášena smogová situace podle zvláštního právního předpisu. Užije-li se nápisu „Průjezd zakázán“, nesmí řidič projet takto označeným úsekem, aniž by jízdu přerušil, například za účelem naložení nebo složení nákladu. Příkladem dalšího takového zákazu může být zákaz vyjádřený textem „Nakládání a skládání zakázáno“, „CNG“, „LPG“ apod.
Kategorie: Zákazové dopravní značky

Partner kapitoly

Asociace autoškol ČR