Zákazové značky

Zákaz vjezdu motorových vozidel s přípojným vozidlem
Kód: B 33

Zákaz vjezdu motorových vozidel s přípojným vozidlem

Dopravní značka „Zákaz vjezdu motorových vozidel s přípojným vozidlem“ (č. B 33) zakazuje vjezd motorovými vozidly s přívěsem nebo návěsem. Na zákaz lze předem upozornit před nejbližší křižovatkou pomocí dopravní značky „Návěst před křižovatkou“ (č. IS 9c nebo IS 9d) s uvedením symbolu značky „Zákaz vjezdu motorových vozidel s přípojným vozidlem“ (č. B 33), popřípadě pomocí dopravní značky „Zákaz vjezdu motorových vozidel s přípojným vozidlem“ (č. B 33) doplněné dodatkovou tabulkou „Směrová šipka“ (č. E 7b) nebo „Vzdálenost“ (č. E 3a), a to včetně vyznačení objížďkové trasy.
Kategorie: Zákazové dopravní značky

Partner kapitoly

Asociace autoškol ČR