Zákazové značky

Nejmenší vzdálenost mezi vozidly
Kód: B 34

Nejmenší vzdálenost mezi vozidly

Dopravní značka „Nejmenší vzdálenost mezi vozidly“ (č. B 34) zakazuje řidiči motorového vozidla jízdu za motorovým vozidlem jedoucím před ním ve vzdálenosti menší, než je vzdálenost vyznačená na značce. Důvodem značení může být např. omezená únosnost mostu či pozemní komunikace. Příkazové dopravní značky Podle § 63 odst. 1 písm. d) zákona o silničním provozu svislé příkazové dopravní značky ukládají účastníku provozu na pozemních komunikacích příkazy.
Kategorie: Zákazové dopravní značky
Následující značka

Partner kapitoly

Asociace autoškol ČR