Zákazové značky

Zákaz vjezdu nákladních automobilů
Kód: B 4

Zákaz vjezdu nákladních automobilů

Dopravní značka „Zákaz vjezdu nákladních automobilů“ (č. B 4) se v základní variantě vztahuje na nákladní automobily s nejvyšší povolenou hmotností pod 3,5 tuny. Zakazuje tahačům přívěsu nebo návěsu a speciálním automobilům. Značka neplatí pro obytné automobily.

Je-li nana značce pod symbolem nákladního automobilu uvedena hodnota nejvyšší povolené hmotnosti (uvádí se v tunách), platí značka pro vozidla o nejvyšší povolené hmotnosti převyšující tuto hodnotu. U jízdní soupravy je rozhodný součet nejvyšších pvovolených hmotností všech vozidel soupravy. 

Na zákaz se zpravidla předem upozorňuje před nejbližší křižovatkou pomocí dopravní značky „Návěst před křižovatkou“ (č. IS 9c nebo IS 9d) s uvedením symbolu značky „Zákaz vjezdu nákladních automobilů“ (č. B 4), popřípadě pomocí dopravní značky „Zákaz vjezdu nákladních automobilů“ (č. B 4) doplněné dodatkovou tabulkou „Směrová šipka“ (č. E 7b) nebo „Vzdálenost“ (č. E 3a).
Kategorie: Zákazové dopravní značky

Partner kapitoly

Asociace autoškol ČR