Značky upravující přednost

Křižovatka s vedlejší pozemní komunikací
Kód: P 1

Křižovatka s vedlejší pozemní komunikací

Dopravní značka „Křižovatka s vedlejší pozemní komunikací“ (č. P 1) upozorňuje mimo obec na křižovatku a označuje hlavní pozemní komunikaci. Na značce může být znázorněno i jen levé nebo pravé připojení. V případě složitější křižovatky nebo křižovatky, kde hlavní komunikace neprobíhá v přímém směru, se pod touto značkou použije příslušná dodatková tabulka s vyznačením tvaru křižovatky.

Kategorie: Dopravní značky upravující přednost
Předchozí značka

Partner kapitoly

Asociace autoškol ČR