Značky upravující přednost

Stůj, dej přednost v jízdě!
Kód: P 6

Stůj, dej přednost v jízdě!

Dopravní značka „Stůj, dej přednost v jízdě!“ (č. P 6) přikazuje řidiči zastavit vozidlo na takovém místě, odkud má do křižovatky náležitý rozhled, a dát přednost v jízdě.

Značku lze použít i uvnitř větší nebo složitější křižovatky.

Značky se užívá též před železničním přejezdem v kombinaci s výstražným křížem v případě, kdy je nutno přikázat řidiči zastavení vozidla.

Kategorie: Dopravní značky upravující přednost

Partner kapitoly

Asociace autoškol ČR