Předpisy o provozu na pozemních komunikacích

Předpisy - ilustrace

Předpisy o provozu na pozemních komunikacích jsou obsahem zákona o provozu na pozemních komunikacích (zákon č. 361/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů).