Informace o testech

Naším cílem je připravit uchazeče o získání řidičského oprávnění pro zkoušku v autoškole, tj. předejít stresovým situacím, do kterých se může uchazeč při testu dostat.

  • Na každou otázku je správná právě jedna odpověď.
  • Pro splnění testu, tj. získání stupně „PROSPĚL“ je nutné získat alespoň 43 bodů z celkových 50.
  • Na test je 30 minut.

SPUSTIT TEST

Zkouška ze znalostí předpisů o provozu na pozemních komunikacích a zdravotnické přípravy, která se provádí vyplněním elektronického testu, je členěna do několika skupin znalostí. Celkem je v databázi více jak 800 otázek, ze kterých se generují otázky pro jednotlivé skupiny požadovaných znalostí v následujícím počtu a bodovém hodnocení.

  • 10 otázek ověřujících znalost pravidel provozu na pozemních komunikacích a jejich užití řidičem (po 2 bodech)
  • 4 otázky ověřující znalost zásad bezpečné jízdy a ovládání vozidla (po 2 bodech)
  • 3 otázky ověřující znalost dopravních značek, světelných a akustických signálů, výstražných světel, speciálních označení vozidel a osob, dopravních zařízení a zařízení pro provozní informace včetně náležitého chování řidiče, jež odpovídá jejich významu (po 1 bodu)
  • 3 otázky ověřující schopnost řešení dopravních situací, tj. křižovatky (po 4 bodech)
  • 2 otázky ověřující znalost předpisů o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích (po 1 bodu)
  • 2 otázky ověřující znalost předpisů souvisejících s provozem na pozemních komunikacích (po 2 bodech)
  • 1 otázka ověřující znalost zdravotnické přípravy (1 bod)

Po testu následuje praktická zkouška (zkušební jízda), nejméně 30 minut, při které se klade důraz na znalost přípravy a kontroly vozidla před jízdou, ovládání vozidla, bezpečnost řízení a znalost pravidel silničního provozu.

Pokud uchazeč neuspěje u jedné z částí (Test nebo Zkušební jízda), může tuto část opakovat (kolikrát potřebuje pro úspěšné složení zkoušky), avšak nejpozději do 6. měsíců od data původní zkoušky. Pokud neuspěje, je nutné opakovat celou autoškolu.

Test pro ověření znalostí autoškoly, resp. závěrečná zkouška, se řídí zákonem o autoškolách č. 247/2000 Sb. (PDF, 245 kB) ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 167/2002 Sb. (PDF, 1,52 MB) a její novelou (855 kB), kterou se příslušný zákon č. 247/2000 Sb. provádí.

Zadejte hodnoceníOdeslat hodnoceníHodnocení odesláno
Počet hodnocení186Průměrné hodnocení4.7
Přidejte se k nám na sociálních sítích a neuteče Vám žádná novinka

Partner kapitoly

Asociace autoškol ČR