Bezpečná vzdálenost

1. Bezpečná vzdálenost a dvě sekundy

Proč dvě sekundy? Průměrná reakční doba = dvě sekundy (tj. reakce řidiče, brzdná dráha)

V noci, za deště apod. je reakční doba ještě delší!

Ukázka reakční doby brzdné dráhy

2. Jak dodržovat bezpečnou vzdálenost?

Proč dvě sekundy? Měřit čas je praktičtější než určovat vzdálenost. Stačí si tedy všimnout okamžiku, kdy auto jedoucí před námi mine nějaký pevný bod (strom, značka, …) a od toho okamžiku napočítat dvě sekundy. Pokud k tomu bodu dojedeme dříve než za dvě sekundy, zvětšíme odstup.

Podívejte se, jakou dráhu ujedete za dvě sekundy při různých rychlostech

Rychlost Dráha Dráha přepočtena na délku automobilu
50 km/h 28 m 6 osobních automobilů
90 km/h 50 m 11 osobních automobilů
130 km/h 72 m 16 osobních automobilů

3. Bezpečná vzdálenost a zákon

Dodržování bezpečné vzdálenosti je jedním z pravidel silničního provozu. Pokud řidič nestačí dobrzdit, poruší toto pravidlo.

Dodržování bezpečné vzdálenosti je častou příčinou dopravních nehod, často i vážných, neboť se tak mnohdy stává u přechodů pro chodce a přední auto je odmrštěno na přecházející chodce.

Ukázka bezpečné vzdálenosti v běžném provozu