Účastník dopravní nehody

Účastník nehody nehlášené Policii

Účastník nehody nehlášené Policii

Účastník nehody hlášené Policii

Účastník nehody hlášené Policii

Evropský záznam o dopravní nehodě

Stáhněte si a vytiskněte záznam o dopravní nehodě (PDF, 65 kB), který musíte vyplnit při každé nehodě, kterou chcete hlásit pojišťovně.

Správný postup po dopravní nehodě - diagram chování

Správný postup po dopravní nehodě

Správný postup při dopravní nehodě

Ohlášení nehody

Ohlášení nehody

Vyplňte vždy záznam o dopravní nehodě

Vyplňte vždy záznam o dopravní nehodě

Zajistěte fotodokumentaci dopravní situace

Zajistěte fotodokumentaci dopravní situace

Zajistěte co nejvíce údajů o vozidlech i jejich majitelích a pojistitelích

Zajistěte co nejvíce údajů o vozidlech i jejich majitelích a pojistitelích

Vyplňte vždy záznam o dopravní nehodě, jednejte s účastníky o míře zavinění

Vyplňte vždy záznam o dopravní nehodě, jednejte s účastníky o míře zavinění

Při jakékoliv nehodě se snažte zachovat klid a nezmatkovat!

Při jakékoliv nehodě se snažte zachovat klid a nezmatkovat!

Účastník dopravní nehody je povinen:

 • neprodleně zastavit,
 • poskytnout první pomoc,
 • prokázat si vzájemně svou totožnost (doporučujeme si zapsat i údaje o vozidle),
 • učinit vhodná opatření, aby nebyla ohrožena bezpečnost provozu v místě nehody,
 • vyžadují-li to okolnosti, je oprávněn zastavovat jiná vozidla,
 • umožnit obnovení provozu na pozemních komunikacích, zejména provozu vozidel hromadné dopravy osob,
 • ohlásit nehodu policistovi, pokud dojde k
  • usmrcení nebo zranění osoby,
  • hmotné škodě převyšující částku 100 000 Kč (na některém vozidle včetně přepravovaných věcí),
  • poškození obecně prospěšného zařízení,
  • hmotné škodě na majetku třetí osoby,
  • poškození životního prostředí, např. únik paliva, oleje apod.,
  • porušení pozemní komunikace,
  • poškození vozidla firemního, leasingového apod.

Neposkytnutí pomoci je podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, postihováno odnětím svobody až na tři léta. Viník nehody (řidič, který od nehody odjede), může být za neposkytnutí pomoci potrestán odnětím svobody až na pět let.

Nezastavením nebo nesetrváním na místě nehody, resp. nevrácením se na místo dopravní nehody po poskytnutí nebo přivolání pomoci se účastník dopravní nehody dopouští porušení předpisů o provozu na pozemních komunikacích, který je postižen sedmi body.

Pozor na lovce nehod (crash huntery)

Dejte si pozor na nekalé praktiky některých lovců nehod. Existují bohužel firmy, které profitují na lidském neštěstí. Za slibem zařízení všech potřebných úkonů s nehodou spojených a opravy automobilu se může skrývat celá řada Vašich povinností. Nejčastějším případem je povinnost opravit automobil v předem daném servisu.

Buďte proto i v těchto situacích opatrní a nenechte se donutit k podpisu nevýhodných dokumentů/smluv.

 


Zadejte hodnoceníOdeslat hodnoceníHodnocení odesláno
Počet hodnocení120Průměrné hodnocení4.5
Přidejte se k nám na sociálních sítích a neuteče Vám žádná novinka