Předjíždění zprava (podjíždění)

Tato animace věnující se nepozornosti na silnicích byla financována z fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů. Animaci je možné sdílet a využívat v dalších vzdělávacích projektech zdarma.

Financováno z fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů
Předjíždění zprava - podjíždění - infografika

Předjíždění zprava (podjíždění) mimo obec je zákonem zakázané. Existují dvě výjimky, a to, pokud jedete rychleji v připojovacím nebo odbočovacím pruhu při najíždění, resp. sjíždění z víceproudé silnice, nebo při tzv. souběžné jízdě.

V obci je předjíždění zprava povolené.

Podjíždění na dálnici a víceproudých silnicích mimo obce

Předjíždění zprava mimo obec je zakázané. Rozeberme si dvě výjimky.

1. Odbočovací a připojovací pruh

Připojovací pruh je určen pro nabrání dostatečné rychlosti pro plynulé napojení do průběžného pruhu. Pokud tedy v připojovacím pruhu předjedete např. kamiony nebo pomalu jedoucí vozidla v průběžném pruhu a zařadíte se před nimi, je to v pořádku.

Stejně tak platí, že při odbočování v odbočovacím pruhu jedete rychleji než vozidla v průběžném pruhu, nejedná se o předjíždění a zákon to umožňuje. Je potřeba být ale velmi opatrný, protože se může stát, že řidič z průběžného pruhu bude chtít najet do odbočovacího před vás a nemusí si Vás všimnout. Chyba by pak byla na straně tohoto řidiče, ale lepší je neriskovat nehodu a chovat se ohleduplně a bezpečně.

2. Souběžná jízda

Pokud je tak hustý provoz, že se vytvoří souvislé řady vozidel ve všech jízdních pruzích (souběžná jízda), a vozidla jedou takovou rychlostí, jakou jede celá řada vozidel v tom daném pruhu, nejedná se o předjíždění, pokud jede jeden z pruhů rychleji než ostatní. Toto pravidlo platí ale jen v případě „souvislých proudů vozidel“. Pokud je jeden z pruhů volný, nejedná se o souběžnou jízdu.

Souběžná jízda

Souběžná jízda

Běžný jízda (ne-souběžná)

Běžná jízda (ne-souběžná)

Podjíždění v obci

V obci na silnici o více jízdních pruzích se smí podle zákona jet v jakémkoliv pruhu a pokud jedou vozidla v jednom z pruhů rychleji, nejedná se o předjíždění. Můžeme tedy jet v jakémkoliv pruhu a také „předjíždět“ vozidla v ostatních pruzích (pokud splníme všechna zákonná pravidla pro jízdu v pruzích, zejména neohrozit a neomezit ostatní účastníky silničního provozu). Nejedná se o podjíždění.

Toto pravidlo se vztahuje také na vyhrazené pruhy, tj. vozidla v něm jedoucí (většinou autobusy a vozidla taxi) mohou jet rychleji než vozidla v ostatních jízdních pruzích.

Co říká zákon

§ 17 Předjíždění

(1) Předjíždí se vlevo. Vpravo se předjíždí vozidlo, které mění směr jízdy vlevo a není-li již pochybnosti o dalším směru jeho jízdy. Při jízdě v připojovacím nebo odbočovacím pruhu se smí vpravo předjíždět též vozidlo jedoucí v průběžném pruhu. Odbočovací pruh je přídatný jízdní pruh určený pro odbočování (vyřazování) vozidel z průběžného jízdního pruhu.

(4) Řidič předjížděného vozidla nesmí zvyšovat rychlost jízdy ani jinak bránit předjíždění.

§ 12 Jízda v jízdních pruzích

(1) Mimo obec se na pozemní komunikaci o dvou nebo více jízdních pruzích vyznačených na vozovce v jednom směru jízdy jezdí v pravém jízdním pruhu. V ostatních jízdních pruzích se smí jet, jestliže je to nutné k objíždění, předjíždění, otáčení nebo odbočování.

(2) V obci na pozemní komunikaci o dvou nebo více jízdních pruzích vyznačených na vozovce v jednom směru jízdy smí řidič motorového vozidla užívat k jízdě kteréhokoliv jízdního pruhu; přitom se nepovažuje za předjíždění, jedou-li vozidla v jednom z jízdních pruhů rychleji než vozidla v jiném jízdním pruhu. Pokud by vozidla jedoucí současně ve všech jízdních pruzích bránila v jízdě rychleji jedoucímu vozidlu, musí řidič jedoucí v levém krajním jízdním pruhu tento pruh co nejdříve uvolnit; to neplatí, užívá-li řidič levého krajního jízdního pruhu k odbočování, otáčení nebo při souběžné jízdě podle odstavce 3. Řidič nákladního automobilu o celkové hmotnosti převyšující 3 500 kg, jízdní soupravy, jejíž celková délka přesahuje 7 m, zvláštního motorového vozidla, motocyklu s nejvyšší povolenou rychlostí do 45 km.h-1 a cyklista smí levý krajní jízdní pruh užít k jízdě, jen jestliže je to nutné k objíždění, předjíždění, otáčení nebo odbočování.

(3) Je-li na pozemní komunikaci o dvou nebo více jízdních pruzích v jednom směru jízdy taková hustota provozu, že se vytvoří souvislé proudy vozidel, v nichž řidič motorového vozidla může jet jen takovou rychlostí, která závisí na rychlosti vozidel jedoucích před ním, mohou jet motorová vozidla souběžně (dále jen „souběžná jízda“); přitom se nepovažuje za předjíždění, jedou-li vozidla v jednom z jízdních pruhů rychleji než vozidla v jiném jízdním pruhu.

(4) Na pozemní komunikaci o třech nebo více jízdních pruzích vyznačených na vozovce v jednom směru jízdy smí řidič nákladního automobilu o celkové hmotnosti převyšující 3 500 kg, jízdní soupravy, jejíž celková délka přesahuje 7 m, zvláštního motorového vozidla a motocyklu s nejvyšší povolenou rychlostí do 45 km.h-1 užít k jízdě výhradně dvou jízdních pruhů nejbližších k pravému okraji vozovky; v ostatních jízdních pruzích smí jet jen tehdy, jestliže je to nutné k objíždění, otáčení nebo odbočování.

Zadejte hodnoceníOdeslat hodnoceníHodnocení odesláno
Počet hodnocení162Průměrné hodnocení4.3
Přidejte se k nám na sociálních sítích a neuteče Vám žádná novinka