Senioři v dopravě

Senioři v dopravě

Videa pro seniory, ale ne jen pro ně, s oborníkem, MUDr. Markem Slabým, MBA. prezidentem Asociace zdravotnických záchranných služeb České republiky a ředitelem Jihočeské ZZS.

Senioři v dopravě

Senioři mohou být díky svým zkušenostem vzorem pro ostatní účastníky silničního provozu.

S přibývajícím věkem je však potřeba sledovat:

 • zhoršování zraku
 • snižující se pohyblivost
 • horší reakční doba
 • vliv léků a nemocí
 • obavy ze současného provozu
 • a docházet na pravidelné prohlídky u lékaře.

PODROBNĚJI K JEDNOTLIVÝM TÉMATŮM V DALŠÍCH VIDEÍCH

Senioři řidiči

Zhoršující se zrak

 • Horší rozeznávání detailů
 • Zúžení zorného úhlu
 • Horší prostorové vnímání
 • Větší citlivost na oslnění
 • Pomalejší přizpůsobení očí změnám

NEPODCEŇUJTE DŮLEŽITOST KONTROL U OČNÍHO LÉKAŘE A POUŽÍVÁNÍ PŘEDEPSANÝCH BRÝLÍ

Snižování pohyblivosti seniorů řidičů

 • Ztížené a pomalejší nastupování a vystupování
 • Horší pohodlí/pozice na sedadle
 • Obtížnější zapínání bezpečnostních pásů
 • Snížená pohyblivost krku a tím Ztížené rozhlížení
 • Horší reakce, motorika a tím horší ovládání vozidla

Obavy seniorů ze současného provozu

 • Vliv léků, zkušeností, nehod, … věku
 • Hustota a složitost provozu
 • Bezohlednost ostatních
 • Únava, dlouhé a neznámé trasy
 • Nečekané situace

BUĎME OBEZŘETNÍ A OHLEDUPLNÍ

Nemoci a léky seniorů

 • Větší omezení, vliv věku a léků
 • Snižování pohyblivosti i síly
 • Utlumení organismu, nevolnosti
 • Kontrolujme vliv léků na organismus
 • Přizpůsobme tomu naše chování

Ohleduplnost k seniorům

 • Prodlužuje se délka aktivního života
 • Snižuje se rychlost reakce a pohyblivost
 • Buďme k sobě všichni ohleduplní
 • Jednou budeme také seniory

Špatné návyky seniorů

 • Mají velké zkušenosti, mohou být vzorem
 • Přichází omezení věkem, léky... a prohlubování špatných návyků
 • Používejte bezpečnostní pásy, zrcátka, světla, dětské sedačky, správně převážejte mazlíčky
 • Asistenční systémy pomáhají
 • Buďte vzorem správného chování a ne chyb

Pravidelné prohlídky u lékaře

 • S věkem přichází omezení, nemoci a léky
 • Vliv na schopnosti nejen v dopravě
 • Povinné kontroly u lékaře chrání nás i ostatní

CÍLEM JE ZVÝŠIT BEZPEČNOST NÁS VŠECH

Senioři chodci

 • Větší zkušenost a ohleduplnost k okolí
 • Snížení pohyblivosti a rychlosti chůze
 • Větší strach z provozu a ostatních účastníků provozu
 • Snížení reakční doby

Senioři cyklisté

 • Aktivní a zkušení cyklisté
 • Omezení pohyblivosti, větší únava
 • Vliv léků, nemocí a obavy z hustého provozu
 • Přilba je důležitá pro všechny
 • Křehčí kosti i cévy, vyšší riziko při nehodě

Projekt realizace videí pro seniory v dopravě (Online a mobilní vzdělávací materiály pro prioritní témata z programů Komise (nevěnování se provozu, senioři, bezpečnost a plynulost provozu na dálnicích a silnicích pro motorová vozidla)) byl financován z fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů. Videa je možné sdílet a využívat v dalších vzdělávacích projektech zdarma.

Financováno z fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů
Zadejte hodnoceníOdeslat hodnoceníHodnocení odesláno
Počet hodnocení17Průměrné hodnocení3.4
Přidejte se k nám na sociálních sítích a neuteče Vám žádná novinka